Razpisi zveze NATO

Oseba, ki želi pridobiti dodatne podatke o najavi razpisa z oznako "NATO UNCLASSIFIED", mora predhodno predložiti podpisano izjavo s katero jamči, da je seznanjena z minimalnimi zahtevami za ravnanje z "NATO UNCLASSIFIED" podatki. Več o predpisih o ravnanju s tajnimi podatki se nahaja na spletni strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.


V primeru zelo kratkih rokov priporočamo, da pošljete izjavo po telefaxu na št. 01 400 36 11 ali skenirano na e-mail: nato.mg@gov.si in nato še izvirnik po pošti na naslov

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Sektor za internacionalizacijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana


Najave razpisov so objavljene  na spletnih straneh sedeža zveze NATO ter NATO agencij (NSPA, NCI Agency), zato vam svetujemo, da si ogledate njihove spletne strani.