Prijavnica: Dogodek 3daysofdesign na Danskem in razstava slovenskih izdelkov, 23.-25. maj 2019, Kopenhagen, Danska

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

First Participant image
Upload
Upload company logo
Upload
Upload company images
Upload

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

Additional Participant image
Upload

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

Additional Participant image
Upload

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

PROFILI: Kako lahko najbolje opišete vaše podjetje?

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Information on your company's interest in the target market (Podatki o interesu podjetja na ciljnem tržišču)


PROFILI: Kakšne PARTNERJE iščete?

SEKTORJI: V kateri sektor se naj uvršča VAŠ PARTNER?
Kakšne vrste partnerstva vas zanimajo?

Ali želite izkoristiti priložnost obiska za morebiten podpis dokumenta ali pogodbe?


  

Please specify and describe your first product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your second product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your third product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your fourth product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your fifth product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your sixth product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your seventh product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your eight product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Please specify and describe your nineth product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event as well as international awards received for certain product at trade fairs/competitions, etc.:

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja v gospodarski delegaciji.