Prijavnica k udeležbi v poslovni delegaciji v Francijo s področja zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja, 29.9. - 1.10.2019

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

PROFILI: Kako lahko najbolje opišete vaše podjetje?

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Information on your company's interest in the target market (Podatki o interesu podjetja na ciljnem tržišču)


PROFILI: Kakšne PARTNERJE iščete?

SEKTORJI: V kateri sektor se naj uvršča VAŠ PARTNER?
Kakšne vrste partnerstva vas zanimajo?

Ali želite izkoristiti priložnost obiska za morebiten podpis dokumenta ali pogodbe?


  

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja v gospodarski delegaciji.