Posredovanje interesa za predstavitev in srečanje z nabavniki nemških podjetij na »54. BME kongresno-sejemski prireditvi«, 13. - 15. november 2019

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Turnover in 2018 (EUR):

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Reference Customer in D-A-CH-Region (Germany, Austria, Switzerland) - Please, notify company name:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Commodities / Main Products:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Do you have experience with mass production? (Yes/No)

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Do you have any Certificates? (ISO 9001, 16949, 14001...)?

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja v gospodarski delegaciji.