Prijavnica: Dogodek 3daysofdesign na Danskem in razstava slovenskih izdelkov, 14.-16. maj 2020, Kopenhagen

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

Upload company logo
Upload
Vnos ene fotografije
Upload company images
Upload
Vnos do deset fotografij

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Proposal 1 - Specify and describe your first product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Proposal 2 - Specify and describe your second product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Proposal 3 - Specify and describe your third product that you want to present and include in Slovenian showroom during 3daysofdesign event:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja v gospodarski delegaciji.