Prijavnica: Kako poslovati s Kitajsko, 19. marec 2020, Ljubljana

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

Podatki o prijavitelju (podatki osebe, ki oddaja obrazec)

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

PROFILI: Kako lahko najbolje opišete vaše podjetje?

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Experience in the Chinese market:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Annual turnover:

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja v gospodarski delegaciji.
Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj: