Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IMM 2021

Podatki o dogodku

Podatki o podjetju

Preveri    

Podatki o prijavitelju (podatki osebe, ki oddaja obrazec)

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

+ Contact Person
   Kontaktna oseba (Izpolnite samo v primeru, če oseba, ki oddaja obrazec, ni hkrati kontaktna oseba)

Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj: