Japonsko-slovenski poslovni forum na temo družbe 5.0, Ljubljana, 7. december 2021

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870, oziroma kontaktno osebo za organizacijo dogodka na SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

Podatki o prijavitelju (podatki osebe, ki oddaja obrazec)

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

First Participant image
Upload
Vnos ene fotografije
Upload company logo
Upload
Vnos ene fotografije
Upload company images
Upload
Vnos do deset fotografij

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

Additional Participant image
Upload
Vnos ene fotografije

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

Additional Participant image
Upload
Vnos ene fotografije

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

PROFILI: Kako lahko najbolje opišete vaše podjetje?

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Information on your company's interest in the target market (Podatki o interesu podjetja na ciljnem tržišču)


PROFILI: Kakšne PARTNERJE iščete?

SEKTORJI: V kateri sektor se naj uvršča VAŠ PARTNER?
Kakšne vrste partnerstva vas zanimajo?

A brief description of the breakthrough solution / service / technology

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Are you already present in the japanese market

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Link to a video

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

LinkedIn

(prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja.
Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj: