Prijavnica za sodelovanje in predstavitev skupini Volkswagen / Audi Hungaria Zrt.

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870, oziroma kontaktno osebo za organizacijo dogodka na SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

Podatki o prijavitelju (podatki osebe, ki oddaja obrazec)

Participant (Podatki o udeležencu)

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj: