Gospodarski obisk v Združenih arabskih emiratih (Dubaj)

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870, oziroma kontaktno osebo za organizacijo dogodka na SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Please fill out the application form in English. If you have any problems filling out the application form, please contact 01 5891 870 or the contact person for the organisation of the event at SPIRIT Slovenia, public agency.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

Podatki o prijavitelju (podatki osebe, ki oddaja obrazec)

Applicant details (details of the person submitting the form)

Participant (Podatki o udeležencu)

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj:
By submitting this form as an applicant: