ORGANIZIRAN OBISK SLOVENSKIH PODJETIJ NA SEJEM CEBIT 2018

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

Second Participant (Podatki o drugem udeležencu)

Third participant (Podatki o tretjem udeležencu)

Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Katera izmed navedenih tematik v vabilu, bi bila za vas najbolj zanimiva?