Prijavnica: Dan slovenske industrije v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) v letu 2019

Prosimo, da prijavnico izpolnite v angleškem jeziku. V primeru težav pri izpolnjevanju pokličite 01 5891 870.

Company (podatki o podjetju)

Preveri    

First Participant (Podatki o prvem udeležencu)

First Participant image
Upload
Upload company logo
Upload
Upload company images
Upload

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

Additional Participant image
Upload

+ Additional Participant (Podatki o dodatnem udeležencu)

Additional Participant image
Upload

+ Contact Person - if different than participant (Podatki o kontaktni osebi - izpolnjujete le v primeru, če udeleženec ni hkrati kontaktna oseba)

Key information on the company business activities (Ključni podatki o dejavnostih vašega podjetja)


Kratko, jedrnato in razumljivo navedite glavne dejavnosti podjetja (prosimo, da besedilo omejite na do 1000 znakov).

PROFILI: Kako lahko najbolje opišete vaše podjetje?

SEKTORJI: V kateri sektor se uvrščate?

Objectives during the event:

Offer:

Needs:

Competences:

References:

Certificates (ISO,…):

Turnover in 2018:

Additional Information (Dodatne informacije)


Okno za morebitne dodatne informacije, ki so pomembne za sodelovanje vašega podjetja v gospodarski delegaciji.