Nove smernice FDA s področja pridelave in predelave hrane

torek, 06. november 2018

Ameriška administracija za hrano in zdravila (U.S. Food and Drug Administration (FDA)) je 19. oktobra 2018 izdala dva osnutka smernic za pomoč kmetom in predelovalcem svežih rezanih živil pri izpolnjevanju zahtev, določenih v Zakonu o modernizaciji varstva prehrane (Food Safety Modernization Act (FSMA)).

Prvi osnutek smernic vsebuje navodila, ki pomagajo pridelovalcem pri izpolnjevanju zahtev Pravilnika o varnosti živil v okviru FSMA, ki določa minimalne standarde za varno pridelavo, spravilo, pakiranje in hranjenje živil. Drugi osnutek smernic je "Priročnik za zmanjšanje tveganj za varnost svežih rezanih živil", ki pojasnjuje, kako lahko predelovalci svežih rezanih živil (npr. pakiranih mešanih solat ali sadnih solat) zadostijo zahtevam Pravilnika o preventivnem nadzoru prehrane ljudi.

FDA bo izvedla štiri javna srečanja, ki bodo namenjena razpravam o osnutku smernic za izvajanje standardov pridelave, spravila, pakiranja in hranjenja živil za prehrano ljudi. Srečanj se bo mogoče udeležiti tudi preko spletnega seminarja.

Več informacij:
Pripravila:
Metka Urbas     
Ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu
E: Metka.Urbas@gov.si