7. Mednarodna konferenca Dan Afrike, Ljubljana, 14. - 16. maj 2018

četrtek, 10. maj 2018

Med 14. in 16. majem 2018 bo v Ljubljani potekala 7. Mednarodna konferenca Dan Afrike.

Prvi dan Afrika in Evropa: od skupnih interesov do transformativnega sodelovanja pri upravljanju
Lokacija: Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, ponedeljek, 14. maj 2018, 08.00–16.00


Program prvega dne 7. mednarodne konference Dan Afrike je bil zasnovan skupaj s Chatam House, priznanim britanskim inštitutom za mednarodne odnose. Vsakoletni dogodek na visoki ravni, ki je posvečen Afriki, poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, namenjen pa je izboljšanju učinkov politik za državljane Evrope in Afrike na podlagi globljega razumevanja in okrepljenega sodelovanja med kontinentoma. Prvi dan konference bo posvečen sodelovanju med Afriko in Evropo na področju upravljanja, ki je bilo na 5. Vrhu Afriške unije in Evropske unije določeno kot eno od štirih strateških področij medsebojnega partnerstva. Tudi 16. cilj trajnostnega razvoja Organizacije Združenih narodov je posvečen upravljanju, saj so se vse članice OZN dogovorile, da si bodo prizadevale »razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh«, »poskrbeti za odzivno in odprto odločanje vseh ljudi« ter »zagotoviti dostop javnosti do informacij«. Tudi Agenda Afriške unije do leta 2063 v tretjem cilju zagovarja »Afriko, ki jo bodo odlikovali dobro upravljanje, demokracija ter spoštovanje človekovih pravic, pravičnosti in pravne države«.

Strokovne politične razprave se bodo med drugim dotikale naslednjih tem: odnos med zmogljivimi in odgovornimi ustanovami ter trajnostno rastjo; državljansko udejstvovanje in vključevanje načela enakosti spolov; stališča mladih o dobrem upravljanju; upravljanje na lokalni ravni in na ravni skupnosti; globalno upravljanje in postavljanje meril; afriške in evropske sinergije in sodelovanje na teh področjih.

Drugi dan: Gospodarske in naložbene priložnosti
Lokacija: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, torek, 15. maj 2018, 08.30–13.15


Namen drugega dneva konference je poglabljanje dvostranskih odnosov med Slovenijo in afriškimi državami, še zlasti pa krepitev gospodarskega sodelovanja. V afriških državah hitro sprejemajo nove pristope in inovativne tehnologije, izvajajo prestrukturiranje gospodarstva, nadgrajujejo infrastrukturo, izboljšujejo okoljski vidik trajnostne industrijske proizvodnje in si prizadevajo za boljšo digitalno povezljivost. Ti trendi ustvarjajo nove priložnosti za sodelovanje, zato bodo udeleženci o njih na konferenci razpravljali in jih podrobneje preučili.

Tretji dan: Obisk Luke Koper in Pirana, sreda, 15. maj 2018, 09.00-16.30

Okvirni program (pdf)
Seznam podjetij iz Gane, ki se bodo udeležila konference (pdf)

Dodatne informacije:
Dejan Vladić
Ministrstvo za zunanje zadeve
E: Dejan.Vladic@gov.si