Avstrijska premija za raziskave

torek, 05. november 2019

Avstrijska premija za raziskave – kako funkcionira?
V Avstriji je premijo za raziskave in razvoj lažje uveljavljati kot v drugih državah.

Kaj je predpogoj za izplačilo premije?
Podjetje potrebuje pravzaprav samo izvedensko mnenje avstrijske nacionalne inštitucije za pospeševanje raziskav. Lastnika te družbe sta ministrstvo za gospodarstvo ter ministrstvo za tehnologijo. Izvedensko mnenje te nacionalne inštitucije je načeloma zadostna podlaga za uveljavitev premije.

Kako visoka je premija?
Trenutno znaša premija 14 % - osnova za premijo so raziskovalni stroški. Premija za raziskave se je v Avstriji prvič uvedla leta 2002 in je od leta 2011 pravzaprav edini davčni inštrument za pospeševanje raziskav in razvoja. Prvotno je premija znašala 10 %, potem 12 %, trenutno pa – kot rečeno – 14%.

Katere raziskave in stroške prizna finančna uprava?
Premija se lahko nanaša na lastne raziskave; prav tako pa zajame raziskave, ki jih podjetje „naroči“.

Običajno se za premijo uveljavijo sledeči stroški:
  • plače za sodelavce, ki se ukvarjajo z eksperimentalnim razvojem in raziskavo; to se lahko nanaša tudi na honorarje iz delovršnih pogodb
  • neposredni stroški (izdatki) in neposredne investicije (vključno z nabavo nepremičnin), če te investicije trajno (vsaj 10 let) služijo eksperimentalnemu razvoju in raziskavi
  • stroški financiranja, v kolikor so potrebni za eksperimentalni razvoj in raziskavo
  • splošni stroški, v kolikor ti stroški služijo eksperimentalnemu razvoju in raziskavi (npr. stroški biroja, če odpadejo na kader za raziskave, ne pa stroški distribucijskega kadra).

Ali se mora premija obdavčiti?
Ne, premija se ne obdavči.

Kdo prejema premije?
Iz parlamentarnega odgovora finančnega ministra se je razjasnilo, da gre skoraj 90 % celotne premije v žep velepodjetij. Ostalih 10 % se izplača srednje-velikim in malim podjetjem. Letno znašajo izplačane premije nekje med 500 in 600 mio €.

Pripravil:
Marian Wakounig
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at