Bonitetna agencija Standard & Poor's potrjuje stabilne napovedi za Črno goro

ponedeljek, 14. oktober 2019

Bonitetna agencija Standard & Poor's je v poročilu za Črno goro potrdila, da se Črna gora nahaja na dobri razvojni poti, potrjena je sedanja napoved, ki je bila označena za stabilno, obenem pa je obdržala oceno B+/B.

Izpostavljeni so pomembni rezultati, doseženi v turističnem in energetskem sektorju ter velik priliv neposrednih tujih naložb. Uspešna rast v sektorju turizma je omogočila dosego realne rasti v višini 5 % v letu 2018, kar pa je tudi največje zabeležena rast BDP v zadnjem desetletnem obdobju. Trend se nadaljuje tudi v letu 2019, saj so turistični prihodi v prvih šestih mesecih višji za 20 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

K bonitetni oceni veliko prispevajo tudi tuje naložbe. Projekcije S&P so, da bodo le-te v naslednjih štirih letih povprečno znašale okoli 10 % BDP in so večinoma osredotočene na sektor nepremičnin, energetike, hotelirstva in gostinstva.

Predstavniki bonitetne agencije pozdravljajo dokončanje pomembnih projektov v energetskem sektorju, kot so obnova in dograditev elektrarn, novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in podmorski kabel z Italija, ki bo Črni gori omogočil izvoz električne energije. Tudi gradnja avtoceste je spodbudila rast, avtocesta bo povezala obalno pristanišče Bar z mejo s Srbijo, ter tako povezovala oddaljene kraje in izboljšala varnost v cestnem prometu.

Nazadnje S&P pozdravlja pot Črne gore kot države kandidatke za članstvo v EU in izpostavlja pomemben element izvajanja reform ter podporo velikemu delu prebivalstva pri vključevanju v EU, pri čemer ugotavlja, da je Črna gora zgradila razmeroma močan institucionalni okvir v regionalnem okviru.

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si


Več informacij o poslovnem okolju Črne gore