Danska je sprejela novo nacionalno strategijo 2020 - 2023 za privabljanje tujih naložb

torek, 16. junij 2020


Danska je sprejela novo nacionalno strategijo 2020 - 2023 za privabljanje tujih naložb s posebnim poudarkom na zelenih naložbah, ki temeljijo na tehnologiji in znanju - Strategy for Attracting Foreign Investments 2020-2023; kratek opis je na spletni strani danskega ministrstva za zunanje zadeve).

Ključno sporočilo nove danske strategije je osredotočanje na privabljanje trajnostnih in zelenih naložb, povečanju blaginje in odpiranju novih delovnih mest (predvideva se ustvarjanje 15.000 novi delovnih mest). Strategija priporoča vlaganja v zelene tehnologije (energija in okoljske tehnologije, kot so veter, bioplin, energetska učinkovitost), digitalne tehnologije (robotika, umetna inteligenca, kvantna tehnologija, pametne rešitve za mesta, razvoj programske opreme), znanost o življenju (farmacija, biotehnika, e-zdravje), hrana (prehrambna tehnologija, sestavine).

Invest in Denmark skrbi za promocijo investicij na Danskem. Med drugim potencialnim vlagateljem pomaga pri dostopu do ustreznih javnih in zasebnih partnerjev in omrežij, vključno z lokalnimi oblastmi, poslovnimi grozdi, univerzami itn. (podroben opis je v Strategiji). Deluje pod okriljem Sveta za trgovino pri Ministrstvu za zunanje zadeve.

Pripravila:
Milena Stefanović Kajzer
Veleposlaništvo Republike Slovenije Kopenhagen
E: milena.stefanovic-kajzer@gov.si