GDPR mora veljati tako v javnem kot v zasebnem sektorju

15. november 2018

9. novembra 2018 so v srbski skupščini sprejeli zakon o zaščiti osebnih podatkov, ki je usklajen z evropskimi splošnimi uredbami, kar posledično tako v zasebni kot v javni sektor prinaša določene spremembe.  

Novi predpisi prinašajo veliko višjo stopnjo odgovornosti za vse organizacije, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke. Višja odgovornost se nanaša na različne situacije, še posebno pa na ogrožanje oziroma uhajanje podatkov. V takih primerih je potrebno v roku dvainsedemdesetih ur obvestiti tako uporabnike kot za to pristojne ustanove, je za časopis Blic povedal Dragan Prlja, strokovni sodelavec Inštituta za primerjalno pravo.

Drakonske kazni, tudi do 20 milijonov EUR oziroma 4 % celotnega letnega prometa v minulem letu, so dovolj velik razlog za takojšnjo uporabo sprejetega zakona.

Med obstoječe pravice, ki so podrobneje regulirane, spadajo pravice do dostopa do informacij, do popravkov, do omejitev, do brisanja, do pritožbe. Prvič so sprejeli tudi pravico do izbrisa in prenosa podatkov ter pravico avtomatske obdelave oziroma profiliranja. Pravica do brisanja podatkov ali dela le-teh se uveljavi le takrat, ko posameznik umakne svojo zahtevo za obdelavo osebnih podatkov.

Ustanove, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke, lahko to počnejo le pod pogojem, da za to dobijo absoluten pristanek osebe, ki take podatke potrebuje, in le za točno določene namene. Ko se takšne namene izpolni, je potrebno podatke, če niso več potrebni, izbrisati. Ustanove morajo biti pozorne na dejstvo, da lahko posameznik, ki je pristal na razkritje podatkov, v vsakem trenutku soglasje umakne, je povedal Andrej Diligenski, strokovnjak za področje zaščite podatkov.

Vse inštitucije, ki zbirajo osebne podatke, morajo svoje dosedanje postopke prilagoditi zahtevam novega zakona.

Predpisi GDPR-ja, veljajo že zdaj za vse ustanove in podjetja v Srbiji, ki obdelujejo osebne podatke  prebivalcev Evropske unije.     

Vir: eKapija

Pripravila:
Mag. Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs