Gospodarska rast Srbije bi morala biti hitrejša

15. marec 2019

Gospodarska rast, ki jo je v lanskem letu ustvarila Srbija, je sicer občudovanja vredna, a žal izhaja iz nizkih temeljev, zato bi morala biti veliko hitrejša in višja, je na panelu »Pomanjkanje kapitala in fiskalnega prostora za razvoj«, v okviru poslovnega foruma na Kopaoniku (3. - 6. marec 2019) povedal vodja pisarne Svetovne banke v Srbiji, Steven Ndgva.

Srbija ima glede na predvideno rast vse možnosti za izvoz tudi na večje svetovne trge. Vlaganja bi morala biti veliko bolj energična in to tako v zasebnem kot javnem sektorju. Povprečne letne investicije znašajo približno 20 odstotkov, morale pa bi znašati vsaj 30 odstotkov.

"V minulih tridesetih letih se je Srbija razvijala veliko slabše kot države osrednje in vzhodne Evrope, zato bi se morala rast povečati, da bi bila tem državam konkurenčna, za kar pa so potrebne hitrejše in učinkovitejše investicije", je poudaril Ndgva.

Vlaganj v cestno in železniško infrastrukturo je sicer veliko, vendar pa bi morala biti realizacija precej hitrejša. Odpirati bi se morala nova, bolje plačana delovna mesta na višji tehnološki stopnji in z visoko izobraženimi delavci, kar do sedaj ni bilo ravno tako pogosto.

Vodja pisarne je poudaril, da bi država potrebovala novo in boljšo strategijo razvoja ter da bo v naslednjih dneh skupaj s srbsko vlado predstavil gospodarski memorandum, ki je v skladu s predlogi Svetovne banke.

Po mnenju predstavnika MMF za Srbijo in Makedonijo Sebastiana Sose je v državi nujno treba rešiti probleme javnih podjetij in položaje v. d.-jev v teh podjetjih ter prekiniti s t. i. političnimi zaposlitvami.

Sosa je na panelu z naslovom "Kako se odzvati na razpoke v sistemu ter zunanje pretrese" povedal, da so to predpogoji za sprostitev pomembnih kapacitet v javnih podjetjih oziroma da se kader v njih dejansko profesionalizira.

Globalna rast svetovne ekonomije je v naslednjem obdobju pod velikim vprašajem, kar bi lahko imelo pomembne posledice tudi za Srbijo. Zato je treba delati preventivno ter začeti reševati probleme, ki so prisotni že leta.

Eden od problemov, s katerim se sooča država, je velik odliv delovne sile v druge države. Potencial za ublažitev posledic šibkejše gospodarske rasti v svetu je treba najti v mladih, v katere je potrebno vlagati in jih zadržati v državi.

Vir: Ekapija

Pripravila:
Mag. Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs