Indeks gospodarske svobode

ponedeljek, 14. oktober 2019

V poročilu o ekonomski svobodi, ki ga vsakoletno objavlja Fraser Inštitut, je Črna gora uvrščena na 83. mesto od 162 držav na svetu. Slednje Črno goro uvršča v manj ugoden položaj, saj je bila v lanskem letu uvrščena za 10 mest višje na lestvici. Res je, da se je nekoliko spremenila metodologija  uvrščanja držav, vendar je kljub temu Črna gora v slabšem položaju glede na ocenjevanje v letu poprej.

Inštitut Fraiser namreč negativno ocenjuje močne naložbene aktivnosti države. Po besedah GD za finančni sistem in izboljšanje poslovnega okolja na črnogorskem finančnem ministrstvu Boškovićeve, ki je komentirala črnogorsko uvrstitev, je Črna gora  je velik investitor zaradi strateške zaveze vlade za izboljšanje celovite infrastrukture. Črna gora je v zadnjih dveh letih naredila pomembne korake in reforme na različnih področjih, povezanih z gospodarskimi svoboščinami in konkurenčnostjo. Vlada izvaja pomembne kapitalske infrastrukturne projekte, zato se kapitalski proračun iz leta v leto povečuje. Padec na lestvici je v letošnjem poročilu posledica naložbenega cikla, v katerem je trenutno, pa tudi metodološkega pristopa. Spomnila je, da se projekt gradnje avtoceste izvaja kot najpomembnejši, saj bodo ustvarjeni predpogoji za nadaljnjo gospodarsko rast in razvoj. Na to naložbo države se gleda kot na  gospodarsko, strateško in varnostno potrebo, ki pomaga, da se najprej bolje povežemo znotraj države in nato še na regionalni in globalni ravni. Za državljane in delovna mesta ni boljšega življenja brez dobrih cest, komunalne infrastrukture, stabilne oskrbe z električno energijo, šol, vrtcev in sodobnih zdravstvenih ustanov. Država je v vse to vložila veliko denarja in ga bo tudi v bodoče. To se kaže tudi v kopenhagenskih merilih za vstop v EU.

Črna gora je poleg teh kazalcev po besedah Boškovićeve na splošno dosega visoke rezultate na številnih področjih, ki so predmet analize. Zato je vsako tovrstno poročilo koristno za Črno goro, da še naprej razmisli o svojih pomanjkljivostih, a vlada je vsekakor močno zavezana svoji strateški zavezanosti razvoju. Verjame, da se bodo pozitivni koraki, ki so bili narejeni, odrazili v nadaljnjih poročilih.

Slabe ocene so glede obsega javne uprave, pravnem sistemu in spoštovanju lastninskih pravic.

V primerjavi z državami Zahodnega Balkana je Črna gora boljša od Bosne in Hercegovine, ki je zasedla 92. mesto, in slabša od Albanije, ki je zasedla 30. mesto. Hrvaška je na 56. mestu, Slovenija na 67. mestu, Makedonija na 73. mestu. Srbija pa na 81. mestu.

Na vrhu lestvice je Hong Kong, sledijo Singapur, Nova Zelandija, Švica, ZDA, Irska, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Mauritius.

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si