Investicijske priložnosti v Iranu

sreda, 21. november 2018

Obveščamo, da spletna stran Centra za investicijske in posvetovalne storitve Gospodarske zbornice Teherana poleg celovitih informacij o poslovnih prednostih Irana, predpisih in ključnih poslovnih sektorjih vključuje tudi seznam investicijskih priložnosti v Iranu z izvedenimi študijami izvedljivosti na nivoju posameznega projekta.

Seznam investicijskih priložnosti je objavljen na povezavi cic.tccim.ir/investment_opportunities.aspx.

Pripravila:
Dubravka Šekoranja
namestnica veleposlanice, ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije, Teheran
E: dubravka.sekoranja@gov.si