Javna razpisa Ministrstva za gospodarstvo Črne gore v sektorju rudarstva

petek, 16. november 2018

Ministrstvo za gospodarstvo Črne gore je v »Uradnem listu Črne gore – Razglasni del«, št. 46, z dne 17. oktobra 2018, objavilo Javni razpis za podrobne geološke raziskave in izkoriščanje rude rdečega boksita na nahajališču »Blok št. 4«, občina Nikšić in Javni razpis za dodelitev Pogodbe o koncesiji za izkoriščanje mineralne surovine gramoza in peska z nahajališča »Ražano polje«, občina Žabljak.

Javna razpisa in tenderska dokumentacija v črnogorskem jeziku so dostopni na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo (rubrika Organizacija, Direktorat za rudarstvo in geološke raziskave).

Rok za oddajo ponudbe v skladu z razpisoma je 45 dni od dneva objave v »Uradnem listu Črne gore«, do 12.00 (po lokalnem času).

Vprašanja v zvezi s tenedersko dokumentacijo, pridobivanjem dokumentov in druge informacije lahko zainteresirani ponudniki naslovijo na kontaktno osebo v Ministrstvu za gospodarstvo Črne gore – Vesno Vujačić, tel. +382 20 482 300, faks: +382 20 482 300, e-pošta: vesna.vujacic@mek.gov.me.