Javni razpis za dokapitalizacijo Atlas Banke

sreda, 23. januar 2019

Objavljen je javni razpis za dokapitalizacijo Atlas banke za 88 710 delnic po nominalni vrednosti 248 EUR v skupni višini 22 mio EUR. Prednost imajo obstoječi delničarji Atlas banke, po preteku 30 dni od datuma objave javnega razpisa v postopku dokapitalizacije lahko sodelujejo ostali zainteresirani delničarji.

Več informacij: www.atlasbanka.com/mne/

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si