Javno povabilo za oddajo nezavezujoče ponudbe za odkup lastniškega deleža družbe

16. september 2019

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana in NLB Intefinanz AG Zürich, kot edina družbenika družbe z omejeno odgovornostjo s sedežem v Republiki Črni gori, s firmo TARA HOTEL d.o.o. Budva, PIN 03039510, na naslovu Bečići, Budva, Črna gora (v nadaljevanju: Družba), vabi zainteresirano javnost k oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup 100% lastniškega deleža v Družbi. Postopek javnega povabila se bo predvidoma nadaljeval z zbiranjem zavezujočih ponudb.
 
Rok za oddajo ponudb je 11. oktober 2019.

Vse podrobnosti javnega povabila in pogoji za udeležbo so objavljeni na spletni strani www.nlbrealestate.com.