Lviv Eco Forum, Lvov, 12.-13. september 2019

17. maj 2019

Od 12. do 13. septembra 2019 bo v Lvovu potekal Lviv Eko-forum.

Teme dogodka:
  • reforme na področju zakonodaje o ekologiji
  • evropske izkušnje pri reorganizaciji trga gospodarskih javnih služb
  • tehnološke inovacije na področju varstva okolja, politika nadomestitve tradicionalne energije z alternativnimi viri energije, biogoriva, toplotne črpalke, hidroenergija, vetrna in sončna energija, razvoj soproizvodnje z visokim izkoristkom v vodnem sektorju, prehrambeni in lahki industriji
  • ravnanje s trdnimi gospodinjskimi odpadki in pretvorba v energijo
  • naložbe v posodobitev in energetsko varčni in ekološki projekti v Ukrajini.

Več informacij: lvivecoforum@gmail.com

Pripravil:
Taras Prytula
Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si