Modernizacija ameriške politike glede zaščite podatkov – poziv k posredovanju komentarjev

18. oktober 2018

Ministrstvo za trgovino – Nacionalna administracija za telekomunikacije in informacije (National Telecommunications and Information Administration – NTIA) je objavila poziv k posredovanju pripomb na predlagani pristop k zaščiti osebnih podatkov potrošnikov, da bi na ta način zagotovili visoko stopnjo zaščite, hkrati pa dali organizacijam pravno jasnost in fleksibilnost za inovativnost.

Poziv k posredovanju komentarjev je del transparentnega procesa za moderniziranje ameriške politike o zasebnosti podatkov, da bo prilagojena zahtevam 21. stoletja.

Vzporedno s tem postopkom pa je Nacionalni institut za standarde in tehnologijo (National Institute of Standars and Technology) začel z razvijanjem prostovoljnega okvirja za zaščito zasebnosti, ki naj bi pomagal podjetjem pri upravljanju s tveganji, Administracija za mednarodno trgovino (International Trade Administration) pa izvaja aktivnosti za povečanje globalne usklajenosti regulative.

Pri tem se skušajo osredotočiti na želene rezultate, ne le na narekovanje, kakšne naj bi bile uporabljene prakse. Da bi zagotovili boljšo zaščito zasebnosti, bi želela NTIA dobiti komentarje, ki so usmerjeni na rezultate, ki bodo usmerjeni zasebnost uporabnikov, kot je transparentnost, dostop in razumna minimizacija zbiranja, shranjevanja, delitve in uporabe podatkov.

Prav tako NTIA pričakuje komentarje o ciljih, ki so navedeni v pozivu za zbiranje komentarjev.

Več informacij in poziv k posredovanju komentarjev so objavljeni na spletni strani NTIA, rok za posredovanje pripomb na naslov privacyrfc2018@ntia.doc.gov pa je 9. november 2018.

Pripravila:
Metka Urbas
Ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu
E: Metka.Urbas@gov.si