Načrt privatizacije v Črni gori v letu 2019

ponedeljek, 18. februar 2019

Vlada Črne gore je zadnji vladni seji februarja 2019 sprejela načrt privatizacije za leto 2019. Načrt opredeljuje cilje, način in metode privatizacije ter pogoje in časovnico za njihovo izvedbo in seznam podjetij z lastniško strukturo, predlagano za privatizacijo in seznam predlaganih turističnih območij za dolgoročni najem ter prodajo delnic.

S temeljnim ciljem doseganja gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in zaposlovanja, povečanja investicij in izvoza ter ustvarjanja pogojev za povečanje prihodkov in rasti življenjskega standarda prebivalstva ter konkurenčnosti črnogorskega gospodarstva, je v načrtu predlagano:

I. Nadaljevanje razpisnega postopka za privatizacijo podjetja
1. Inštitut za fizikalno medicino, rehabilitacijo in revmatologijo "Dr Simo Milošević" AD - Igalo (prodaja delnic in / ali dokapitalizacija)

II. Začetek priprave za izvedbo javnih razpisov za privatizacijo podjetij:
1. HG "Budva Riviera" AD Budva (prodaja delnic po prestrukturiranju)
2. "Castello Montenegro" AD Pljevlja (prodaja delnic)
3. "Inštitut za črne kovine" AD - Niksic (prodaja delnic in / ali dokapitalizacija).

III. Turistične lokacije za dolgoročni najem:
Številne lokacije ob črnogorski obali za dolgoročni najem v Baru, Herceg novi, Ulcinju (seznam je opredeljen v priloženem dokumentu)

IV. Prodaja delnic na borzi:
1. AD knjiga Podgorica
2. AD "Agrotransport" – Podgorica
3. HTP "Berane" AD – Berane
4. AD "Dekor" – Rožaje
5. AD "Kovinski izdelek" – Podgorica
6. AD "Montenegroturist" – Budva
7. "Crnagoracoop" AD – Danilovgrad
8. "Ibarmond" AD - Rožaje

Načrt privatizacije v Črni gori v letu 2019 (pdf)

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si