Nakup električnih avtobusov v mestu Pittsburgh, Pennsylvania

7. oktober 2019

Mesto Pittsburgh (ameriška zvezna država Pennsylvania) je v fazi kupovanja testnih električnih avtobusov. Port Authority – mestna organizacija, ki je pristojna za nakup in testiranje ter nato tudi posledično odločanje o nakupu redne »flote« avtobusov, pričakuje do konca leta dostavo dveh električnih testnih avtobusov, za nakup katerih so namenili 2,27 milijona USD. Testiranje bo trajalo najmanj eno leto.

Za nakup testnih avtobusov bodo koristili federalne finančne fonde, na katerih so se sredstva za omenjene nakupe dala na razpolago od leta 2017 naprej. Tako je en nakup izveden za leto 2017 in en za 2018, sredstva iz leta 2019 pa bodo na voljo za nakup naslednjega električnega avtobusa v letu 2020. Zamenjava celotne »avtobusne flote« v mestu Pittsburgh bo znašala 195 mio USD.

Jurček Žmauc, predsednik SABA, je opravil sestanek s predstavniki Port Authority in pridobil informacije o nadaljnjih ukrepih in fazah nakupov ter možnostih sodelovanja v tem projektu.

Ker gre pri vseh nakupih za javna sredstva, je pogoj, da je najmanj 70 % celotnega produkta »Made in US«.

SABA lahko izvede aktivnosti glede iskanja lokalnega partnerja, ki bi lahko pripomogel k izpolnitvi omenjenega pogoja in zato vsa podjetja, ki izdelujejo električne avtobuse pozivamo, da se javijo na spletni naslov jurcek.zmauc@sloaba.com in pošljejo predstavitve produktov – avtobusov, tako, da jih lahko SABA predstavi strokovnjakom v Pittsburghu.

Pripravil:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com