Nova digitalna obdavčitev v Avstriji

torek, 05. november 2019

Že v okviru avstrijskega predsedovanja v EU je avstrijska zvezna vlada vehementno zahtevala uvedbo evropske digitalne obdavčitve. Dosegli so se vidni napredki, a v EU ni bilo možno pridobiti soglasja (opomba ob robu: za davčne ukrepe je namreč v EU potrebno soglasje vseh držav članic). Z digitalnim davčnim paketom, katerega je vlada sprejela v sklopu letošnje januarske vladne klavzure, se išče v Avstriji pot do več davčne poštenosti ter enakosti pri obdavčitvi digitalnega sektorja.

Sledeči trije ukrepi naj bi pomagali pri uresničitvi tega cilja:

1) digitalni davek na online-oglase/reklamo koncernov: novi obdavčitveni režim bo od leta 2020 naprej veljal za digitalne velikane kot Facebook, Google, Amazon itd, če njihov svetovni promet presega 750 mio € letno in od tega odpade več kot 10 mio € na Avstrijo (za posamezni koncern seveda).Na ta način bi ti svetovno-delujoči koncerni v Avstriji plačali  „vsaj“ digitalni davek, pri čemer višina davčne stopnje trenutno še ni znana; diskutira se o davčni stopnji 3%. Davčna osnova za ta digitalni davek bo pa vsekakor promet tega koncerna v Avstriji; na ta promet bi se potem nabila „digitalna“ davčna stopnja. Podobnemu davku, torej davku na oglaševanje/reklamo (nemško Werbeabgabe), so v Avstriji trenutno podvrženi samo „print-mediji“.Država si od tega novega digitalnega davka, ki naj bi ciljal  samo na mednarodne internetne koncerne, pričakuje 200 mio € letno.

2) obdavčitev online trženja z državami izven EU – to bo v bodočnosti zajelo vse pošiljke iz tretjih držav (torej držav izven EU). Doslej je v Avstriji prišlo do obdavčitve samo takrat, če je vrednost posamezne pošiljke presegla 22 €. Izkušnje carinske uprave pa kažejo, da so pošiljke (predvsem iz Kitajske, npr. od koncerna Alibaba) v praksi „podfakturirane“ (torej pod 22 €) oz napačno deklarirane in se na ta skuša izogibati avstrijskemu DDV-ju. S prejetjem zakona bo prišlo do obdavčitve že od prvega centa pošiljke; z to novo ureditvijo se bo vsekakor ščitilo tudi domače gospodarstvo.

3) obdavčitev online-posrednikov – upravljavci takozvanih „sharing economy platform“ kot npr. Airbnb bodo v bodočnosti morali avstrijski finančni upravi posredovati vse podatke, ki so potrebni za pravilno davčno odmero. Za primer, da se bodo omenjeni upravljavci takih internetnih platform skušali izogniti dolžnosti posredovanja podatkov, bodo morali napram finančni upravi prevzeti jamstvo za izpad davkov.

Pripravil:
Marian Wakounig
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
E: office@sgz.at