Nova pravila glede neobdavčenih izplačil zaposlenim

torek, 10. september 2019

Od 1. septembra 2019 veljajo na Hrvaškem nova pravila glede neobdavčenih izplačil zaposlenim.

Domače dnevnice
Neobdavčljiv znesek domačih dnevnic za poslovno odsotnost, ki traja več kot 12 ur na dan, se poveča s 170,00 na 200,00 kun, znesek dnevnic za poslovno odsotnost od  8 do 12 ur na dan pa s 85,00 na 100,00 kun.

Dopust, prenočišče, prehrana in vrtec

Uvedena so naslednja neobdavčena izplačila zaposlenim:
1. Nadomestilo za letni dopust  
Do 2.500 HRK na leto

2. Pavšalni znesek za prehrano
Do 5.000 HRK letno *

3. Stroški  prehrane, ki jih imajo zaposleni med delom pri delodajalcih
Do 1.000 HRK mesečno *

4. Stroški nastanitve za zaposlene, nastali med delom pri delodajalcu
Do višine dejanskih stroškov

5. Nadomestilo stroškov vrtca
Do višine dejanskih izdatkov in ne vključuje plačljivih programov

Pripravila:
Vesna Vukšinič Zmaić
SLO CRO Poslovni klub
E: poslovniklub@slo-cro-klub.hr