Obvestilo slovenskim gospodarskim subjektom v zvezi s poslovanjem z Iranom – posodobitev Zaščitne uredbe Sveta št. 2271/96

9. avgust 2018

 
Voditelji držav ali vlad EU so 16. maja 2018 soglasno podprli nadaljnjo zavezanost EU Skupnemu celovitemu načrtu ukrepanja glede iranskega jedrskega programa (JCPOA), v kolikor bo tudi Iran ostal polno zavezan dogovoru.
 
Dogovor, ki je bil kot rezultat večletnih in večstranskih diplomatskih prizadevanj potrjen tudi z resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 2231/2015, krepi globalno arhitekturo neširjenja jedrskega orožja, pozitivno prispeva k regionalnemu in mednarodnemu miru in varnosti ter daje potrebna zagotovila glede izključno miroljubne narave iranskega jedrskega programa. Mednarodna agencija za atomsko energijo redno preverja izpolnjevanje JCPOA s strani Irana.
 
S tem v zvezi so voditelji držav ali vlad EU podprli sprejem ukrepov, ki bodo zaščitili zakonito gospodarsko sodelovanje evropskih subjektov z Iranom pred učinki omejevalnih ukrepov, ki jih ZDA ponovno uvajajo proti Iranu po napovedanem enostranskem odstopu od JCPOA 8. maja 2018.
 
Evropska komisija je posodobila prilogo k Uredbi Sveta (ES) št. 2271/96 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (Zaščitno uredbo 2271/96). Posodobljena priloga k Uredbi je začela veljati 7. avgusta 2018.
 
Zaščitna uredba 2271/96 izničuje učinek, ki bi ga imela katerakoli tuja sodna odločba, sprejeta na podlagi te zakonodaje, evropskim fizičnim in pravnim osebam prepoveduje, da bi upoštevale ekstrateritorialno zakonodajo tretjih držav in jim daje pravico do povrnitve škode od oseb ali subjektov, ki so jo povzročili. Za izvajanje Zaščitne uredbe 2271/96 je Slovenija sprejela Uredbo o izvajanju Zaščitne uredbe 2271/96.
 
V skladu z 2. odstavkom 5. člena Zaščitne uredbe 2271/96 lahko evropske fizične in pravne osebe zaprosijo za dovoljenje, da opustijo spoštovanje Zaščitne uredbe 2271/96, v kolikor bi jim to povzročilo resno škodo. Evropska komisija je določila merila za uporabo navedenega člena, ki veljajo od 7. avgusta 2018.
 
Dodatna pojasnila: 
 gospodarska-diplomacija@gov.si.
 
Seznam dokumentov: