Obzorje 2020: Vodilni položaj na področju ključnih podpornih in industrijskih tehnologij

13. november 2019

V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so bili objavljeni štirje javni razpisi na področju evropskega globalnega satelitskega navigacijskega sistema (EGNSS) znotraj delovnega programa »Vodilni položaj na področju ključnih podpornih in industrijskih tehnologij«:
 
  • EGNSS applications fostering digitisation
  • EGNSS applications fostering green, safe and smart mobility
  • EGNSS applications for public authorities' pilot
  • EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za te razpise so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Proračun: 21.000.000 EUR

Rok prijave: 5. 3. 2020

Informacije o razpisu

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be