Odlog plačila davkov na dobiček

sreda, 31. julij 2019

Dokončno je bil odobren t. i. Decreto Crescita, ki med drugim prevideva, da se termin za plačilo dakov na dobiček odloži na 30. september 2019.

Pripravilo:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it