Pomladansko poročilo Svetovne banke za Črno goro

sreda, 10. april 2019

Svetovna banka je predstavila ekonomsko poročilo za Zahodni Balkan. Izpostavljamo gospodarski položaj črnogorskega gospodarstva. Višji ekonomist Svetovne banke Marc Tobias Schiffbauer je izpostavil, da se Črna gora sooča s stabilno gospodarsko rastjo, pa tudi z možnostmi, ki so izpostavljene negativnim tveganjem. Ocenil je, da je treba pospešiti sprejemanje reform ter izpostavil potrebo po izboljšanju pravne države.

Gospodarska rast je v letu 2018 znašala 4,4 %. Na rast je močno vplivala rekordna turistična sezona, industrijska rast v energetskem sektorju ter zasebne investicije. Močna rast je odražala tudi dinamiko trga dela, vendar je dejstvo, da je anketna stopnja zaposlenosti 47,5 %, kar pomeni, da več kot polovica državljanov ni zaposlena. Zabeležen je tudi padec nezaposlenosti mladih, ki znaša 30 %. Pričakovati je trend upočasnitve gospodarske rasti.

Fiskalna konsolidacija je zmanjšala primanjkljaj s 5,6 % na 3,8 % BDP, vendar ostaja najvišja v regiji Zahodnega Balkana, javni dolg je dosegel 71 % BDP. Črnogorska vlada je v lanskem letu še naprej povečevala javno porabo, javna poraba je presegla načrtovano oceno Svetovne banke.

Nadaljnji potrebni stroški za izgradnjo avtoceste, ranljivost nekaterih manjših bank in možni pritiski na javno porabo v luči parlamentarnih volitev v letu 2020 predstavljajo dodatna tveganja za javne finance. Ocenjuje, da se bo javni dolg v letošnjem letu znižal na raven 67 %, v kolikor bo vlada ostala zavezana programu fiskalne konsolidacije.

Predstavnik Svetovne banke je povedal, da za financiranje gradnje drugega dela avtoceste iz proračuna ni prostora in da je izgradnja drugega dela avtoceste mogoča z zasebno-javnim partnerstvom.

Vodja urada Svetovne banke za Črno goro in BiH Emanuel Salinas je dejal, da je odpiranje novih delovnih mest v zasebnem sektorju ključni strateški izziv v regiji. Poudaril je, da se bodo stroški sanacije bank povečevali, ker je vprašanje sanacije bank počasnejše. Hitra sanacija ranljivih bank je ključni dejavnik za zmanjšanje stroškov in krepitev zaupanja v celotni sistem.

Finančna institucija je v zadnjem poročilu navedla upočasnitev rasti investicij, kar bo povzročilo, da bo črnogorsko gospodarstvo v povprečju raslo za 2,7 % (v letošnjem letu za 2,9 %, v naslednjem za 2,4 %). Rast bo najnižja izmed držav regije Zahodnega Balkana.

Priporočilo Svetovne banke za Črno goro se nanaša tudi na zmanjšanje bremena nizkim osebnim dohodkom. Visoke davčne obremenitve za delavce z nizkimi plačami segajo tudi do 40 %, s čimer se povečujejo stroški zaposlovanja teh skupin. Fiskalna konsolidacija bo zmanjšala tveganja, povečala zaupanje investitorjev in ustvarila delovna mesta v zasebnem sektorju.   

Ekonomski analitik Milan Lakićević je dejal, da za črnogorsko gospodarstvo obstajajo pomembna negativna tveganja, izpostavil je politično negotovost.

Poročilo: Western Balkans Regular Economic Report, Spring 2019 (pdf)

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si


Več o gospodarskih gibanjih v Črni gori