Poslovno & inovacijsko mreženje BIN@PORTO, Porto, 24.-26. oktober 2012

ponedeljek, 24. september 2012

Fakulteta za strojništvo Univerze v Portu (FEUP) organizira 3. mednarodno mreženje BIN@PORTO, ki bo potekalo v Portu na Portugalskem, mestu svetovne dediščine  med 24. in 26. oktobrom 2012
 
BIN@ je neformalna mednarodna mreža akademskih in industrijskih partnerjev, ki sodelujejo med seboj in podpirajo oblikovanje trajnostno naravnane platforme za izmenjavo dobrih praks in priložnosti s področja inovacij.
 
Cilj organizatorjev dogodka je trajnostni razvoj mednarodne mreže partnerjev iz različnih industrijskih panog, akademikov, vlagateljev, inkubatorjev, podjetnikov in gospodarskih razvojnih agencij, ki podpirajo izmenjavo dobrih praks in znanja ter spodbujajo odprto inovativnost. Primarni namen udeležbe na dogodku je vzpostavljanje stikov med partnerji iz posameznih disciplin ter industrijskih sektorjev s ciljem ustvarjanja možnosti za sodelovanje. Rezultati takšnega sodelovanja so pozitivni vedno, ko le-to preraste v partnerstvo, ki zagotavlja dodano vrednost in širši družbeni vpliv. 
 
BIN@PORTO vključuje:

  • Demonstracija tehnologij
  • Poslovne delavnice
  • 12 tematskih Action Tank sej
  • 10 javnih sej
  • Open Sessions
  • Dopolnilni dogodki za spodbujanje mreženja in B2B sestanki 

Podroben program in prijave na dogodek.