Prestavitev Ekonomskega poročila Svetovne banke o ekonomskem stanju v državah ZB

14. oktober 2019

Predstavniki Svetovne banke so v Podgorici 8. oktobra 2019 predstavili glavne poudarke rednega ekonomskega poročila o stanju gospodarstva v državah regije Zahodnega Balkana s pomenljivim naslovom "Naraščanje negotovosti".

Lansko leto je gospodarska rast v Črni gori dosegla 5,1 odstotka, vendar Svetovna banka napoveduje upočasnitev gospodarske aktivnosti na Zahodnem Balkanu, vključno s Črno goro, z nadaljevanjem upada naložb in izvoza v vseh šestih državah v regiji. Največjo rast v letošnjem in prihodnjem letu je napovedana za Kosovo in Srbijo.

Gospodarska rast v Črno gori bo v letošnjem letu na ravni 3 % in bo najnižja v regiji. V naslednjem letu naj bi bila na ravni 2,8 %, v letu 2021 pa 2,7 %. Ocene Svetovne banke (WB) kažejo, da se bo rast upočasnila pretežno zaradi zaključka večjih naložb. Zmanjšal naj bi se tudi javni dolg, ki po ocenah mednarodne inštitucije letos znaša 78 %, prihodnje leto pa naj bi padel na 71 % BDP. Po uspešni izdaji 500 milijonov evrov državnih evro obveznic naj bi javni dolg leta 2019 dosegel najvišjo raven, po tem pa po navedbah SB začel upadati. Kljub upadu, pa raven dolga ostaja visoka.

Zaradi visokega javnega dolga in odvisnosti od zunanjega financiranja je Črna gora močno izpostavljena zunanjim vplivom, še zlasti po predvidevanjih, da bo v Evropi in svetu zabeležena nižja rast. Črna gora naj bi bila izmed držav regije najbolj ranljiva v tem pogledu. Da bi se izognila negativnim zunanjim vplivom, mora Črna gora doseči popolno zavezanost fiskalni konsolidaciji in strukturnim reformam, kar pomeni zmanjšanje plač v javnem sektorju in racionalizacijo javnih izdatkov. Javni izdatki se sicer nekoliko zmanjšujejo, medtem ko so stroški dela še vedno precej visoki. V prihodnosti je treba nadzorovati javno porabo, da bi nadaljevali fiskalno konsolidacijo, menijo Schiffbauer iz Svetovne banke.

Podan je bil tudi napotek, da mora država ohraniti previden pristop k javni porabi, ki jo bo potrebno nadzorovati, glede na omejen fiskalni prostor in naraščajoče svetovne negotovosti.

Na podlagi močne rasti v letu 2018 je brezposelnost po podatkih WB na zgodovinskem minimumu. Delež delovno sposobnih zaposlenih je v preteklosti dosegel 48,3 odstotka, brezposelnost mladih pa se je v drugem četrtletju zmanjšala na 20,7 odstotka.

Kljub močni rasti prihodkov, visoka tekoča poraba povzroča javnofinančni primanjkljaj, ki je višji od načrtovanega v davčni strategiji. Pričakuje se, da bo fiskalna konsolidacija zmanjšala primanjkljaj na 3,2 BDP v letu 2019.

Komentar: Pričakovane nižje stopnje rasti v državah EU bodo vplivale tudi na črnogorsko gospodarstvo, ki je izrazito uvozno odvisno. Potrebno je nadaljevati s fiskalno konsolidacijo in krepitvijo zasebnega sektorja  in s krepitvijo institucij pravne države, da nihče ne bi bil privilegiran.

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si


Več informacij o gospodarskih gibanjih v Črni gori