Projekt izgradnje železnice: Rail Baltica

petek, 07. december 2018

V treh državah Baltika je v pripravi projekt "Rail Baltica", ki je povsem "greenfield" investicija. Gre za  izgradnjo 1435 km dolge dvotirne železnice, ki bo v celoti elektrificirana in bo povezovala tri države Baltika; Estonijo, Latvijo ter Litvo - na severu s Finsko ter na jugu s Poljsko.

Železniška povezava bo omogočala prevoz potnikov do hitrosti 240 km/h ter tovora do 120 km/h in je del "EU TEN-T North Sea – Baltic Core Network Corridor".

Gre za transparenten projekt, ki je vreden 6 milijard EUR, večinoma gre za sredstva EU skladov ter je do sedaj največji skupni projekt vseh treh baltskih držav.

Estonija, Latvija ter Litva so že ustanovile joint-venture podjetje, ki se bo ukvarjalo s celotno pripravo in realizacijo projekta. Zaključene so tudi že vse priprave glede javnih razpisov za posamezne faze tega velikega projekta – javni razpisi se pričakujejo v kratkem.

Na Veleposlaništvu RS v Varšavi, ki je pristojno tudi za vse tri države Baltika, pozivamo vsa slovenska podjetja, ki imajo znanje, tehnologije ter možnosti in zmožnosti za sodelovanje pri tako zahtevnem projektu, da spremljajo javne razpise, ki so objavljeni na spletnih straneh podjetja Rail Baltica.

Na Veleposlaništvu RS v Varšavi bomo zainteresiranim slovenskim podjetjem pomagali pri prizadevanju za sodelovanje pri tem velikem projektu.

Več informacij o projektu (pdf)

Pripravila:
Maja Šegota    
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Varšavi
E: Maja.Segota@gov.si