Publikacija: Investicijske in poslovne priložnosti v Črni gori

torek, 22. januar 2019

Ministrstvo za zunanje zadeve Črne gore je v sodelovanju z Agencijo za promocijo investicij in Sekretariatom za razvojne projekte Črne gore pripravilo publikacijo o investicijskih in poslovnih priložnostih v Črni gori - Montenegro Investment and Business Opportunities.

V publikaciji so predstavljeni osnovni podatki o črnogorskem gospodarstvu, davčni sistem, programi investicijskih spodbud, postopki registracije družb, naložbene lokacije in poslovne cone, prednostni infrastrukturni projekti, načrt privatizacije ter konkretne investicijske priložnosti po sektorjih (transportna infrastruktura, zdravstvo, energetika, predelovalna industrija, rudarstvo, turizem, kmetijstvo, okolje, raziskave in razvoj, IKT, kultura in dediščina, filmska industrija in finance).

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si