Rast spodbujajo kapitalske naložbe in turizem

petek, 18. januar 2019

Vodja pisarne Svetovne banke v Črni gori Emanuel Salinas je izpostavil, da se bo gospodarstvo Črne gore v letošnjem letu povečalo za 2,9 odstotka, na kar bi predvsem vplivala spodbuditev kapitalskih naložb, turizem in osebna potrošnja. V intervjuju za črnogorski medij je dejal, da je treba upoštevati, da gradbeništvo in potrošnja ne predstavljata trajnostnega izvora rasti in ne vodita v odpiranje več in boljših delovnih mest, ki jih ljudje iščejo.

V prihodnjem obdobju, ko je za pričakovati upočasnitev investicij, bo izziv napredek v smeri rasti, ki jo spodbujajo naložbe zasebnega sektorja in povečana produktivnost, kar je resnično edini način za doseganje trajnostne rasti, od katere imajo koristi vsi in se s tem oblikujejo  priložnosti, zlasti za mlade.

Dejal je, da so napovedi SB za rast črnogorskega gospodarstva v lanskem letu znašale 3,8 % in so temeljile na povečanju javnih in zasebnih naložb ter izjemno dobri turistični sezoni. Po njegovih besedah so velike investicije v infrastrukturo, predvsem gradnja avtocest, pa tudi investicije v energetiko in turizem, v zadnjih letih glavni gonilni sili rasti v Črni gori. Vendar se bo ob upočasnitvi naložb rast povečala, razen če bi jo nadomestil napreden in konkurenčen zasebni sektor.

Napovedal je, da potrebuje številne spremembe - od ugodnega poslovnega okolja do dobro povezanega gospodarstva in izobraženega prebivalstva z veščinami, potrebnimi na trgu dela. To bi državi omogočilo povečanje izvoza in zmanjšanje odvisnosti od uvoza. Globoko gospodarsko povezovanje bi lahko olajšalo dostop do večje baze potrošnikov, dodatnih virov financiranja in novih tehnologij.

Glede visokega javnega dolga in zadolževanja Črne gore je Salinas dejal, da je država v veliki meri odvisna od zunanjega financiranja in da bo med letoma 2019 in 2021 treba plačati precejšen del javnega dolga. Zato je na tej stopnji pomembno prepričati finančne trge, da zagotovijo podaljšanje odplačila obstoječega dolga. Ravno zaradi tega mora vlada nadaljevati z načrti fiskalne konsolidacije, tj.s povečanjem prihodkov in zmanjšanjem porabe.

To bo, kot je ocenil vodja pisarne SB, pomagalo omejiti naraščajoči javni dolg in zagotoviti, da bo vlada imela sredstva za spopad z zunanjimi šoki, v kolikor bo to potrebno, ali pa vlagala v tisto, kar je najpomembnejše za razvoj države. "Hkrati je ključnega pomena, da Črna gora izkoristi svoj potencial za trajnostno rast, od katere bodo imeli vsi koristi, pa tudi za odpiranje več in boljših delovnih mest, zlasti za mlade," je ponovno izpostavil Salinas.

Po njegovih besedah se je gospodarstvo Črne gore v preteklih letih izboljšalo, vendar se ni popolnoma preneslo v ustvarjanje priložnosti za državljane. Zato je brezposelnost še vedno visoka, mnogi ljudje so neaktivni ali brezposelni in ne iščejo dela. To je velika izguba talenta in potenciala, ki si ga država ne more privoščiti, hkrati pa povečuje ranljivost tistih, ki nimajo zaposlitve, je dejal Salinas.

Opozoril je, da je SB v decembru 2017 zagotovila garancijo v višini 80 milijonov EUR, ki je prispevala k financiranju 250 milijonov EUR, s štiriletnim obdobjem odloga plačila, z dospelostjo 12 let. Gre za tkim. politična garancijo, saj SB zagotavlja jamstvo glede niza političnih reform, namenjenih stabilizaciji javnih financ v Črni gori in zagotavljanju podpore za krepitev finančnega sektorja. Napovedal je, da se v letošnjem letu pričakuje drugo jamstvo, v primeru izpolnjevanja dogovorjenih reform. Dogovorjene reforme so namenjene predvsem zmanjšanju javne porabe in povečanju učinkovitosti porabe s ciljem zagotovitve stabilnega finančnega sektorja, ki se bo sposoben odzvati na potrebe gospodarstva.

Dejal je, da sta SB in Vlada Črne gore dogovorili Okvir partnerstva z državo za obdobje od leta 2016 do naslednjega leta, ki določa področja sodelovanja. Do sedaj je bilo v tem okviru zagotovljenih 155 milijonov USD finančnih sredstev. SB je zagotovila sredstva za podporo razvoju kmetijskega sektorja, adaptacijo 49 objektov v 25 šolah in bolnišnicah ter sredstva za čiščenje nekaterih industrijskih območij pred nevarnimi odpadki. Zagotovila je podporo za napredek visokošolskega izobraževanja in inovacij, skupaj z vlado pa si SB prizadeva za izboljšanje stabilnosti gospodarstva - zagotavljanje, da so izdatki za izvršilno oblast manjši, vendar bolj učinkoviti.
    
Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si