Raziskava: K podjetniško-inovativemu ekosistemu v Črni gori

četrtek, 28. marec 2019

Evropska komisija je pripravila raziskavo projekta "K podjetniško-inovativnemu ekosistemu v Črni gori". Raziskava med drugim predstavlja SWOT analizo črnogorskega ekosistema in podaja priporočila in načrt vzpostavitve podjetniško inovativnega ekosistema v Črni gori.

Raziskava Specific Support for Montenegro - Towards Entrepreneurial Innovation Ecosystem (pdf)

Pripravila:
mag. Petra Gradišek     
ministrica svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Podgorici
E: Petra.Gradisek@gov.si