Razpis Erasmus plus 2020: Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport

sreda, 13. november 2019

Razpis se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2020)
 • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. februar 2020)
 • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 5. februar 2020)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 30. april 2020)
 • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2020)
 • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 13. februar 2020)

Ključni ukrep 2
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2020)
 • Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 24. marec 2020)
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 30. april 2020)
 • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2020)
 • Evropske univerze (rok prijave: 26. februar 2020)
 • Koalicije znanja (rok prijave: 26. februar 2020)
 • Koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 26. februar 2020)
 • Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. februar 2020)
 • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2020)

Ključni ukrep 3
 • Projekti dialoga z mladimi (roki prijave: 5. februar 2020, 30. april 2020, 1. oktober 2020)
 • Ukrepi Jean Monnet
 • Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 20. februar 2020)
 • Ukrepi na področju športa
 • Partnerska sodelovanja (rok prijave: 2. april 2020)
 • Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 2. april 2020)
 • Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 2. april 2020)

Upravičeni prijavitelji
Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: - države članice Evropske unije, - države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška, - države kandidatke za članstvo v EU: Turčija, Severna Makedonija in Srbija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Proračun
Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 3 207,4 milijona EUR, in sicer: izobraževanje in usposabljanje - 2 943,3 milijona EUR; mladina - 191,9 milijona EUR; Jean Monnet - 14,6 milijona EUR; šport - 57,6 milijona EUR.

Informacije o razpisu: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sl

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo: eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be