Razpis Obzorje 2020 EIC Accelerator (SME Instrument)

četrtek, 25. julij 2019

Roki prijave:     
Faza 1: 5. 9. 2019
Faza 2: 9. 10. 2019, 8. 1. 2020, 18. 3. 2020, 19. 5. 2020, 7. 10. 2020

Pilot EIC Accelerator (SME instrument) podpira mala in srednje velika podjetja z visokim tveganjem, z visokim potencialom za razvoj in trženje novih proizvodov, storitev in poslovnih modelov, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast.

Pilot EIC Accelerator (SME Instrument) je namenjen inovatorjem z inovativnimi koncepti, ki lahko oblikujejo nove trge ali pretresejo obstoječe v Evropi in po svetu.

SME-instrument (Small and Medium-sized Enterprises) je razpisan v dveh različnih fazah, pri čemer se posamezno podjetje lahko prijavi le na 1 razpis naenkrat.

Prva faza je priprava študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vsebuje poslovni načrt. Za izvedbo projekta lahko prijavitelj/konzorcij prejme 50.000 EUR, trajanje pa je omejeno na 6 mesecev.

V drugi fazi je treba pri prijavi predložiti inovativen projekt, ki je podprt s poslovnim načrtom. Upravičene aktivnosti so izdelava prototipov, testiranje, demonstracije, razvoj pilotnih linij, tržna validacija rešitve in ostale aktivnosti, ki pripeljejo inovacijo do tržne zrelosti. Za izvedbo projekta, ki traja med enim in dvema letoma, je predvideno sofinanciranje v višini od 500.000 EUR do 2,5 milijona EUR. Stopnja sofinanciranja je 70 % upravičenih stroškov. Rezultat projekta je nov produkt, storitev ali proces, primeren za vstop na trg, in podrobna strategija komercializacije.

V skladu z možnostjo kombiniranega financiranja je komponenta nepovratnih sredstev omejena na 2,5 milijona EUR v kombinaciji s kapitalsko komponento do 15 milijonov EUR. Pri prijavi lahko z ustrezno utemeljitvijo zahtevate višji ali nižji znesek.    

Proračun: 654.000.000 EUR

Spletna stran razpisa

Pripravila:
Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be