Razpis s področja modrega gospodarstva

13. november 2019

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo je v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo objavil razpis za modro gospodarstvo (Blue Economy Window). To podpira nadaljnji razvoj proizvodov, storitev in poslovnih modelov v vrednostnih verigah modrega gospodarstva in trajnostne modre inovacije v evropskih morjih. Proizvodi in storitve morajo biti v zadnji fazi razvoja in blizu trga. Dejavnosti lahko vključujejo poskuse, izdelavo prototipov, potrjevanje, predstavitve in testiranja v realnih razmerah in replikacijo trga.

Proračun: 22.500.000 EUR

Rok prijave: 27. 2. 2020

Informacije o razpisu

Info dan o razpisu bo v Bruslju 25. novembra 2019.

Dodatne informacije:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be