Slovensko libijski klub prijateljstva pričel z aktivnostmi

26. oktober 2011


Ob podpori Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je bil še pred zaostritvijo razmer v Libiji ustanovljen Slovensko-libijski klub prijateljstva, ki je že aktiven in naj bi prerasel v poslovni klub. Namen kluba, v katerega je trenutno včlanjenih 26 posameznikov in predstavnikov slovenskih podjetij, je poglabljanje tako gospodarskih kot tudi prijateljskih odnosov med obema državama, klub pa bo aktiven tudi na humanitarnem področju.

Slovensko-libijski klub prijateljstva bo tako slovenskim kot libijskim podjetjem nudil pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, omogočal redne stike ter izmenjavo informacij (networking) med podjetji obeh držav, navezavo neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami obeh držav ter izvajal tudi aktivnosti za poglabljanje prijateljskih odnosov med državljani obeh dežel. Klub bo organiziral tudi poslovne delegacije in promocijske nastope ter izvajal humanitarne aktivnosti - rehabilitacijo v vojni poškodovanih otrok. Pomoč in podporo pri izvajanju humanitarnih aktivnosti kluba je obljubilo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. V okviru tega kluba naj bi se v kratkem ustanovil Konzorcij slovenskih podjetij za skupen nastop na libijskem trgu.

Na ustanovitveni seji kluba so se člani dogovorili o aktivnostih kluba. Tako ima klub v letošnjem letu v načrtu nekajdnevni poslovni obisk Libije z namenom preveritve obstoječih kontaktov in pridobitve novih, ki bi slovenskim podjetjem omogočili vstop na libijski trg. Na osnovi tega se bo pripravila analiza obstoječega stanja ter predvidoma konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta organizirali dve ločeni poslovni delegaciji v Libijo, in sicer s turistično-zdraviliške in gradbeno-tehnološko izvedbene dejavnosti, skupaj z B2B sestanki z gospodarstveniki obeh dežel.

Slovensko libijski poslovni klub je bil ustanovljen maja letos, sedež kluba je na Verovškovi ulici 60 v Ljubljani, njegov predsednik je Igor Plestenjak. Član lahko postane tako fizična kot pravna oseba z izpolnitvijo pristopne izjave, ki je na spletni strani www.japti.si in plačilom članarine. V kratkem bo klub dobil tudi svojo spletno stran.

Več informacij o Libiji.