Sporazum med ZDA, Mehiko in Kanado

torek, 04. december 2018

30. novembra 2018 je bil v Buenos Airesu podpisan sporazum USMCA (United States Mexico Canada Agreement). Celotno besedilo sporazuma je dostopno na spletni strani The Office of the United States Trade Representative (USTR). Sporazum bo stopil v veljavo, ko bodo zaključeni notranji postopki za ratifikacijo sporazuma v vseh treh državah podpisnicah.

Poleg osnovnega besedila so vsebinsko še posebej pomembna dodatna pisma (side letters), ki znotraj trilateralnega sporazuma bilateralno urejajo posamezna ključna področja (npr. carine na osnovi 232. člena, kvote za avtomobile, reševanje sporov).

Pripravila:
Metka Urbas
Ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu
E: Metka.Urbas@gov.si