Tuja podjetja lahko odprejo račune v ukrajinskih bankah

17. maj 2019

Nacionalna banka je omogočila odprtje računov nerezidenčnim pravnim osebam, vključno s tujimi investicijskimi skladi in družbami za upravljanje, ki delujejo v imenu investicijskih skladov.

Spremembe določa Uredba št. 56 z dne 1. aprila 2019, ki v novi izdaji vsebuje Navodilo o postopku odpiranja in zapiranja računov komitentov bank in korespondenčnih računov bank glede na rezidente in nerezidente.

Navodilo, ki velja od 4. aprila 2019, bankam predpisuje pravila odpiranja in zapiranja:
• računov strank za rezidente in nerezidente Ukrajine (fizične in pravne osebe)
• korespondenčnih računov bank za rezidente in nerezidente
• računov mednarodnih finančnih organizacij in družb za upravljanje.

Strankam ob odpiranju računov ni več potrebno predložiti bančne kartice z vzorci podpisa. Odprtje računa je omogočeno osebam, ki so v skladu z zakonodajo do tega upravičene, brez notarske overitve.

Sprememba imena pravne osebe ne predvideva zaprtja obstoječih računov. Določbe dokumenta tudi ne vsebujejo omejitev pri vodenju poslov z računi strank, temveč določajo le nekatere značilnosti poslovanja z računi posameznih strank.

Zakon o deviznem poslovanju (Law of Ukraine On Currency and Currency Operations) določa načelo prostega izvajanja valutnih poslov in opušča omejitve pri uporabi sredstev na računih strank ob stabilnem delovanju finančnega sistema Ukrajine. Narodna banka ima pravico uveljavljati omejitve in zaščitne ukrepe samo na način, ki je določen v omenjenem zakonu.

Pripravil:
Taras Prytula
Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si