Uvoz ZDA v letu 2019

7. oktober 2019

Gospodarska situacija ZDA je v zadnjih letih pod velikim drobnogledom celotnega sveta. Najave gospodarskih »akcij« vplivajo na številke, ki prikažejo realno gospodarsko stanje v ZDA.

Gospodarske številke uvoza v ZDA kažejo na padec za 0,1 % v mesecu avgustu v primerjavi z julijem, ko je bil uvoz ovrednoten na 261,4 milijarde USD. V avgustu je tako uvoz znašal 211,8 milijarde USD. Največji padec uvoza je zaznati pri uvozu računalnikov in računalniške opreme (padec za 1,4 milijarde USD). Porast uvoza pa je bil pri industrijskih zalogah in materialih ter naftnih proizvodih.

Zanimiv je podatek, da je (kar je vedno vezano na sezono) upadel uvoz iz Kanade (-3,2 %) in Mehike (-1,3 %), porastel pa je (ne glede na vse aktivnosti predsednika, povezane z gospodarsko situacijo) uvoz iz Kitajske (6,4 %) in EU (11 %!).

Napovedi določenih gospodarskih in davčnih sprememb do konca leta 2019 lahko sliko uvoza v ZDA tudi spremenijo, čeprav ni pričakovati uresničitve vseh že napovedanih sprememb.

Več informacij o uvozu v ZDA

Dodatne informacije:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com


Več informacij o poslovnem sodelovanju Slovenije z ZDA