Vodnik za investiranje v Ukrajini

26. julij 2019

Družba DLF Attorneys-at-law je objavila vodnik za investiranje v Ukrajini, v katerem potencialnim tujim vlagateljem predstavlja najpomembnejše predpise s področja ustanavljanja družb, carin in davkov, varstva tujih naložb in konkurence, insolventnosti in prestrukturiranja, trga dela, nepremičnin, privatizacije, zaščite intelektualne lastnine, reševanja sporov, oglaševanja.

Ukraine: Investment Guide (pdf)

Dodatne informacije:
DLF Attorneys-at-law
E: info@dlf.ua