Zakon o dražbah energije iz obnovljivih virov

8. maj 2019

25. aprila 2019 je Verkhovna Rada sprejela zakon št. 8449-D o dražbah energije iz obnovljivih virov, ki zagotavlja konkurenčne pogoje za proizvodnjo električne energije iz alternativnih virov energije. Dokument predvideva uvedbo nove podporne sheme s 1. julijem 2019, začetek letnih dražb pa s 1. januarjem 2020.

Udeležba na dražbah bo obvezna za vlagatelje v sončne elektrarne z zmogljivostjo več kot 1 MW in v vetrne elektrarne z zmogljivostjo več kot 5 MW (ali eno turbino).

Pilotna dražba naj bi bila izvedena najkasneje do 31. decembra 2019, dražbe pa bodo potekale v okviru spletne platforme za javna naročila ProZorro.

Zmagovalec na dražbi bo upravičen do zajamčene tarife za prenos električne energije za obdobje 20 let. Velikost kvot za prodajo na dražbi bo odobrilo Ministrstvo za energetiko in premogovništvo.

Odgovornost proizvajalcev za izravnavo razlik med napovedano in realizirano neto proizvodnjo obnovljive energije se bo preverjala po ugotovljeni likvidnosti enodnevnega trga, vendar najpozneje do leta 2024.

Z letom 2020 se bo zagotovljena odkupna cena (feed-in tariff) sončne energije znižala za 25 %, v obdobju 2021-2023 pa za 2,5 % letno. Za vetrne elektrarne z zmogljivostjo več kot 2 MW se bo tarifa znižala za 10 % brez nadaljnjih letnih znižanj. Tarifa za energijo, proizvedeno iz biomase in bioplina, se bo ohranila na sedanji ravni, tarifa za gospodinjske sončne elektrarne pa se bo znižala za 10 % (trenutno znaša 0,18 EUR na kWh).

Povzetek glavnih določb zakona (pdf)

Pripravil:
Taras Prytula
Ekonomski svetovalec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
E: Taras.Prytula@gov.si


Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije