Zapadlosti v decembru 2019

četrtek, 19. december 2019

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča o zapadlostih v mesecu decembru 2019.
 
10. december 2019
Za podjetja, ki se poslužujejo naših računovodskih storitev (Servis doo srl): izročiti/posredovati knjigovodsko dokumentacijo v papirnati obliki, npr. račune in dnevne iztržke (it. “corrispettivi”), za ureditev predvidenih obveznosti;
 
16. december 2019
Mesečno plačilo DDV
Zapade rok za plačilo davka na dodano vrednost za mesec november;
 
Plačilo prispevkov Inps
Zapade rok za plačilo prispevkov INPS v mesecu novembru v breme delodajalcev, prispevkov INPS z ločenim upravljanjem (it. "gestione separata"), vezane na dohodke iz dela v delovnem razmerju, na osnovi pogodb usklajenega in trajajočega sodelovanja, na osnovi projektnih pogodb, za občasne honorarje, za družabnike, ki delujejo v participaciji;
 
Plačilo odtegljajev ob izvoru (it. "ritenute alla fonte")
Zapade rok za nadomestne davčne plačnike, t.j. za delodajalce zadolžene za odtegovanje davkov glede na prejšnji mesec:
-     na dohodke dela v delovnem razmerju skupno s plačilom dodatnih stopenj (it. "addizionali") pri davku Irpef;
-     na dohodke od dela, ki se upošteva kot delovno razmerje (it. "assimilato");
-     na dohodke od samostojnega dela;
-     na provizije;
-     na dohodke kapitala;
-     na drugačne dohodke;
-     na dodatke zaradi prenehanja razmerja agencije;
-     na dodatke zaradi prenehanja razmerja o sodelovanju na osnovi pogodbe za projekt;
 
Plačilo davka IMU
Zapade rok za plačilo občinskih davkov na nepremičnine (IMU) in na storitve vezane na nepremičnine (TASI), oz. zadevnega obroka, ki se nanašata na tekoče leto (2019);
 
20. december 2019
Plačilo odtegljajev v breme solastnikov stanovanjskih zgradb (it. condomini)
Zapade rok za plačilo odtegljajev solastnikov stanovanjskih zgradb, ki so jih uredili prejšnji mesec na dolžne zneske za dela ali storitve opravljene v podjetniškem režimu na osnovi pogodb za naročila (contratti d’appalto di opere o servizi);
 
27. december 2019
Akontacija DDV
Zapade rok za plačilo akontacije DDV za mesečne oziroma trimesečne zavezance;
 
Sporočila
Zapade rok za predložitev mesečnega seznama Intrastat;
 
31. december 2019
Esterometro (Pregled za tujino)
Zapade rok za predložitev predvidenega sporočila s podatki o računih, ki so bili prejeti ali dostavljeni subjektom v EU in izven le-te v prejšnjem mesecu;
 
Izjava IMU/TASI
Zapade rok za predložitev izjave IMU, v kolikor je predvideno, glede na nastale spremembe v letu 2018.
 
Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it